allpossible 

Glede na to, kako zahtevne kreativne in analitične rešitve se potrebujejo na posameznem področju (Branding, Oblikovanje itd.) se lahko izbira med 4. vrstami temeljnih paketov storitev in 3. vrstami paketov, ki so prilagojeni na specifične situacije ali statuse povpraševalcev.

 

Paketi so v vsebini prilagodljivi, glede na potrebe in pričakovanja posameznega kupca. Možna je tudi izdelava posamezne rešitve ali sklopa rešitev znotraj paketa.

Temeljni paketi

  • Start up / Osnovni paket

Je namenjen manjšim podjetjem oz. zadovolji minimalne /osnovne potrebe za delo podjetja na posameznem področju. 

  • Advanced / Napredni paket

​​

Namenjen je podjetjem, ko potrebujejo komplet naprednih / razvojno usmerjenih rešitev na posameznem področju.

  • Total / Celovit paket

S tem paketom razvojno usmerjena podjetja učinkovito rešijo več med sabo povezanih področij. 

  • Vrhunski / Premium paket

Je s prilagojenostjo delovanju večjih sitemov namenjen segmentu najbolj zahtevnih poslovnih kupcev, ki potrebujejo celovite in inovativne rešitve.

Specifični paketi

  • Crisis / Krizni paket

Ko je potrebno hitro in učinkovito rešiti krizno situacijo posameznega področja ali več področij.

  • Paket Young / Mlad

Je namenjen mladim posameznikom (študentom), ki ustvarjajo svoj prvi poslovni ali umetniški projekt.

  • Paket Culture / Kulturnik

Je namenjen posameznikom s statusom kulturnika.

 

 

 

Branding.pdf

Oblikovanje.pdf

Odnosi z javnostmi.pdf

Marketing.pdf

Managamenet privatni sektor.pdf

Management javni sektor.pdf

Performans.pdf

Pisanje.pdf

Svetovanje.pdf

start up advancedototal

differencepremium