branding

Primeri zadnjih kreativnih rešitev #IRIU∞

BrandUTT_Dev∞.pdf

BrandGSP_Dev13.pdf

BrandIRIU_Dev3.pdf

BrandIPM_Dev7.pdf

Sklopi rešitev #IRIU∞Branding

 • Analiza

 • Strategija ter Pozicioniranje

 • Inovacija

 • Izgradnja blagovne znamke

 • Poimenovanje & Verbalna identiteta

 • Uvajanje blagovne znamke

 • Prepoznavnost

 • Embalaža

 • Adaptacija

 • Implementacija

 • Izkušnje & Okolja

 • Interaktivni mediji

 • Smernice blagovne znamke

 • Razvoj identitete blagovne znamke

 • Razvoj strategije blagovne znamke

 • Kampanje

 • Oblikovanje celostne podobe podjetja

 • Ustvarjanje personaliziranih izkušenj za kupce

spreminjati

Kulturo.

Živimo v tekoči realnosti, v svetu hitre spremembe

Digitalna tehnologija je drastično spremenila naš način nakupovanja, druženja, prodaje, dela ter občutenja. Pri preizkušanju novih tehnoloških, komunikacijskih, okoljskih ​in vedenjskih praks, je zato potrebno imeti v mislih tako poslovne priložnosti kot tveganja. ​Izbirati je potrebno metode, pristope, analize in znamke, ki ne le razumejo in ocenjujejo potrebe in vrednote ljudi, temveč jim prinašajo tudi izziv.

​​Na poti do vrhunca spremembe

Danes zahtevajo kupci sveže in inovativne ideje ter preprosto digitalno povezljivost z blagovno  znamko, ki omogoča čim več interakcij. Na njihove želje se je potrebno osredotočiti v središču vsakega poslovnega potovanja. ​Organizacije, ki zanikajo, da se svet spreminja, se posledično trudijo biti še bolj delovne, dokler niso naposled prisiljene uvesti spremembe. Uporaba orodij, ki se danes učijo hitreje kot ljudje, omogoča razvijati najučinkovitejše procese za zgodbo blagovne znamke – njeno razvojno naravnanost.

Strategija blagovne znamke ali posamezne faze

Odločitve o vseh oblikovnih, vsebinskih, trženjskih, marketinških, prodajnih in drugih specifikacijah blagovne znamke izhajajo iz njene strategije - dokumenta, ki se pripravi na osnovi strateškega upravljanja. Kaj to pomeni?

Blagovne znamke zahtevajo umestitev imena, simbolov, sloganov v komuniciranje z njihovo ciljno publiko. Zato mora podjetje izbrati ustrezne marketinške in trženjske pristope oz. ustrezen celostni sistem, ki je logičen in preprost. Na ta način je dostopen tako potrošnikom kot zaposlenim v podjetju oz. njihovim partnerjem. Dolgoročno mora zagotavljati kapitalsko vrednost, kratkoročno pospeševati prodajo in hkrati predvidevati razvoj in širitev.

Osnovna strategija služi postavitvi učinkovita sistema, s pomočjo katerega se blagovna znamka, in s tem podjetje, razvijal. Njena vsebina je odvisna od številnih dejavnikov kot so: razvitost posameznega podjetja, situacija na trgu, uveljavljene politike sorodnih blagovnih znamk ipd. Enotnega modela ni, prilagaja se vsaki blagovni znamki posebej, za kar so potrebne ustrezne predhodne analize. 

Strategija je celostna in dolgoročna rešitev za blagovno znamko, s čimer si prihranimo čas in preprečimo potencialna tveganja. Ker so podjetja v različnih razvojnih fazah blagovne znamke, se lahko izvede tudi posamezna faza razvoja blagovne znamke. 

# IRIU ∞ holistični pristop k razvoju blagovne znamke.