celostna grafična podoba

Primeri zadnjih kreativnih rešitev #IRIU∞

SLO_PoliticalParty_Dev07.pdf

DesignStoreM&K_Dev04.psd

BrandDevIRIU_Dev∞.pdf

EKMobileTabletDesktop_Final.pdf

Ustvarite iz

vaše vizije

poslovno identiteto

s katero pustite edinstven pečat.

Zasnova & izdelava Celostne Grafične podobe - CGP

 • Kreativno-idejna zasnova iz tržnih raziskav & individualnih želj

 • Logotip

 • Osnovni grafični elementi s tipografijo in ustrezno barvno konstrukcijo

 • Dopisi

 • Email podpisi

 • Vizitke

 • Compliment slips

 • Poslovna mapa

 • Izdelava podobe na socialnh omrežjih - profilna podoba in cover

​​

Dodatno

 • Headline - slogan

 • Vkomponiranje vašega slogana v CGP

 • Predstavitveni video

 • Predstavitvena vsebina

Prenova CGP-ja

 • do 40 % spremembe v skladu z vašim prvotnim CGP-jem

Posodobitev CGP-ja

 • v skladu s trenutnimi konkurenčnimi trendi vašega področja / panoge

 • do 20 % spremembe v skladu z vašim prvotnim CGP-jem

Profesionalen, učinkovit in prepoznaven vstop na trg

 

Temelj celostne grafične podobe je kreativno-idejna zasnova. Pri tej je potrebno upoštevati ustrezne tržne raziskave, glede na področje poslovanja podjetja. Glede na zasnovo, o kateri se je potrebno najprej pogovoriti s kupcem in jo prilagoditi njenim željam, se izdela prepoznavni znak – logotip, razvije se osnovne grafične elemente, tipografijo (primarno in sekundarno), barvno konstrukcijo oz. barvni sistem ter se poda ustrezna navodila za uporabo (print, splet, mobile aplikacije).

 

Sledi izdelava 5-ih temeljnih poslovnih tiskovin: dopisi, email podpis, vizitka, "compliment slips", poslovna mapa idr. ter izdelava podobe (profilna podoba in cover) na socialnih omrežji (facebook, twitter, Linkedin).

Ob tem se priporoča tudi izdelava "Headlina" podjetja - prepoznavnega slogana, ki temelji na njegovi dejavnosti in poveča njegovo prepoznavnost kot to storijo na ustrezen način pripravljene vse vsebine in predstavitveni videi.

 

S tako pripravljenim poslovnim materialom se zagotovi profesionalen, učinkovit in prepoznaven vstop na trg.