heartmind ∞

 

Neustavljiv izziv

reševanja problemov.

 

 

Trenutek

resnice.

 

Organizacija je telo.

Kako skrbimo zanj?

Branding / Marketing / Management / Oblikovanje / Odnosi z javnostmi / Performans / Pisanje / Svetovanje

Ker je vsak dan prvi dan, ki ustvarja pionirje jutrišnjega dne, radi izzivamo ideje, podatke, ustaljene načine razmišljanja in potencial.

Smo ekipa oblikovalcev, analitikov, raziskovalcev, marketingarjev, strategov, tekstopiscev, kreativcev 
in drugih strokovnjakov, ki se zadovolji izključno z najboljšim za vas.

 

Kaj je IRIU?

 

Podjetje za kreativne in znanstvene rešitve IRIU d.o.o. združuje ekipo 15. strokovnjakov iz področij brandinga, oblikovanja, fotografije, tiska, videa, marketinga, ekonomije, odnosov z javnostmi, managementa, performansa, pisanja in svetovanja. Njegovo ime je povzeto po Inštitutu IRIU (Inspiracija, Raziskovanje, Inovacija, Umetnost), ki ga je leta 2009 ustanovila Dr. Glorjana Veber. V njem je izvajala dva osnovna programa:

heart11

heart11

heart1

heart1

heart3

heart3

heart5

heart5

heart5

heart5

heart4

heart4

heart7

heart7

heart2

heart2

red

red

heart10

heart10

heart9

heart9

tablete11_edited

tablete11_edited

tablete_edited

tablete_edited

heart7

heart7

tablete14_edited

tablete14_edited

tablete19_edited

tablete19_edited

tablete1_edited

tablete1_edited

tablete12_edited

tablete12_edited

heart10

heart10

Začenja

v tem

trenutku se

  • kvantitativne in kvalitativne raziskave slovenskih kupcev ter bralcev na podlagi njihovih življenjskih stilov, norm, vrednot, navad, okusov, pogledov, stališč ter študije bralne recepcije in bralnih odzivov,

  • 11 podprogramov v okviru katerih so se izvajali inovativno-eksperimentalni umetniški projekti doma in v tujini imenovani © Umetniške situacije.

Posamezne umetniške situacije, ki so aktivirale tudi več kot 30.000 posameznikov iz naključne publike, so uporabljale postopke in procese, utemeljene na podlagi 8-letnega znanstvenega raziskovanja. Tovrstne in njim sorodne metode so pokazale visoko učinkovitost v marketingu in na drugih sorodnih področjih, na katerih pa Inštitut ob ustanovitvi ni imel načrta delovati - je pa na njih, poleg na področju umetnosti, delovala ustanoviteljica Inštituta. 

Specifična organizacijska, raziskovalna in umetniška zgodovina IRIU-ja d.o.o., ki izvira iz Inštituta in Inštitutovega predhodnika - društva, ter integracija s strokovnjaki iz vseh 8. področij, s katerimi se podjetje danes ukvarja, mu dajeta edinstveno izkušnjo in na znanju temelječo dodano vrednost. Posledično Podjetje za kreativne in znanstvene rešitve deluje na podlagi horizontalnega organizacijskega modela, ki mu omogoča visoko stopnjo agilnosti pri združevanju analitično-podatkovnih in kreativno-inovativnih procesov.

Vse to so razlogi, da je IRIU d.o.o vse prej kot "običajno" podjetje, saj si je lahko v svojem dolgoletnem naravnem toku razvoja privoščilo preizkušanje različnih modelov in postopkov vzporedno z razvijanjem raziskovalne dejavnosti.

 

Posledično je tudi IRIU-spletna predstavitev nekoliko "different" in vam za morebitna tovrstna vprašanja ponujamo že nekaj pripravljenih odgovorov, ki jih najdete pod zavihkom