Institut iriu

Life projects ∞

V času ustvarjanja t. i. literarnih eksperimentov, ki sem jih izvajala s sodelavci v času dodiplomskega in podiplomskega študija v okviru umetniških aktivnosti Društva za sodobne umetnosti Aggressive Theatre, se je pri mojem raziskovanju na eni strani nabralo precej pozitivnih terenskih izkušenj in opažanj situacij, ko so bili bralci v aktivni vlogi tvorbe literarnega pomena. Zato sem pričela s sistematičnim raziskovanjem najprej slovenskega bralca in zatem slovenskega kupca, saj sem želela svoja opažanja tudi matematično preveriti s kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskavami. Takrat sem že bila podiplomska študentka magistrskega programa Sociologije vsakdanjega življenja, ki se je ukvarjal ravno s tem: s preučevanjem socioloških in psiholoških karakteristik ljudi, vpetih v sistem delovanja družbe.

 

Pri preučevanju občinstva, ki se odziva na poezijo, me je zato zanimal njihov moment soustvarjanja literarnega dela, in sicer na primeru t. i. literarnih situacij IRIU, ki so se pokazale za uspešen model ustvarjalnega trikotnika avtor-delo-bralec. Zato sem se v skladu s konceptom literarnih situacij, ki je bil razvit na podlagi paradigme simboličnih interkcionistov, oprla na teorijo recepcijske estetike in tudi teorijo bralčevega odziva. Glede na to, da nam je pri nekaterih projektih uspelo angažirati po 15.000 in 30.000 naključne publike, je bil to še dodaten povod za natančne študije, s katerimi me pa ni več zanimal samo bralec, ampak katerikoli kupec.

 

Na nastanek IRIU-ja je tako vplivalo več dejavnikov. V prvi vrsti sem želela nadgraditi delovanje Aggressive Theatra z razvijanjem znanstvenih pristopov, v okviru katerih bi se snovale nove teorije, študije in šola ter na drugi strani: se posvetiti izvajanju nove vrste projektov, ki so iz eksperimentalno-inovativnih prerasli v umetniške oz. literarne situacije. Tako sta nastali dve glavni področji delovanja IRIU-ja: znanstveno raziskovanje bralcev in kupcev, ter na drugi strani izvajanje inovativnih umetniških projektov.

 

Z znanstvenim raziskovanjem slovenskih kupcev sem pričela stopati v polje marketinga iz druge perspektive. Marketing je bil tisti, s katerim sem se, ko danes gledam nazaj, začela zelo spontano ukvarjati, že ob prihodu v Ljubljano kot študentka. Rezultati do katerih sem prihajala s študijami in analizami, so mi pomagali pri različnih marketinških in piarovskih projektih in službah, saj sem razpolagala s podatki iz terena in hkrati nacionalnih rezultatov raziskovanja, do katerih sem se dokopala sama. Inštitut IRIU je bil tako organizacija za teoretično in praktično preizkušanje različnih modelov, ki se uporabljajo na poljih: marketinga, trženja, kulture, odnosov z javnostmi idr.

 

Na tem mestu se posvečam umetniškemu delu delovanja IRIU-ja, torej njegovim umetniškim projektov imenovanim Literarne sitacije, med tem, ko lahko rezultate in moja razmišljanja iz študij in analiz najdete na spletni strani pod Way of Thinking.

allpossible