marketing

Sklopi rešitev #IRIU∞Marketing

 • Strategije tržnega obsega

 • Strategije diferenciacije

       tržnih segmentov

 • Strategije geografskih

      trgov

 • Strategije vstopa na trg

 • Strategije vedenja na trgu

 • Strategije tržnega

       stimuliranja

 • Strategije komuniciranja

 • Marketing svetovanja

 • Marketing izobraževanja

 • Marketing usposabljanja

 • Oglaševalske kampanje

 • Volilne kampanje

  kako

doseči

Učinek

 ?

Marketinški in tržni strokovnjaki imajo danes moč zagotavljati vplivne in personalizirane izkušnje

 

Takšne kot si jih kupci želijo. Zavedajo se pomena inovativnih idej, ki dajejo konkurenčno prednost. Obvladajo znanstveni pristop k branju podatkov.

 

​Marketinške strategije izhajajo iz: plačanega oglaševanja, marketinga z namenom, marketinga na podlagi odnosov, prikritega oglaševanja, kulturnega marketinga, spletnega marketinga, transakcijskega marketinga, vsebinskega marketinga idr. Izvajamo in izdelujemo 52 podvrst marketinških strategij. Tipologija temeljnih strategij marketinga je sledeča: strategije tržnega obsega, strategije diferenciacije tržnih segmentov, strategije geografskih trgov, strategije vstopa na  trg, strategije vedenja na trgu, strategije tržnega stimuliranja.

 

Učinkovit marketing organizacije v svojem načrtovanju združuje strateške, digitalne, vsebinske in oblikovalske kreative. 

 

​Marketing so kot domine. Ena napačna postavitev je dovolj, da se ne doseže želenega učinka.