odnosi z javnostmi

Sklopi rešitev #IRIU∞Odnosi z javnostmi

 • PR inovacijske strategije

 • Socialno mreženje

 • Načrtovanje dogodkov

 • Prepoznavanje & preprečevanje

      kriznih situacij

 • Sporočila za javnost : 

      obvestila, vabila, odgovori ipd.

 • Razvoj branda oz. identitete

 • Obvestilniki / Newsletters 

 • Govori

 • Poslovne korespondence

 • Tiskovne konference

 • Digitalne tehnologije

 • Odnosi z javnostmi & marketing & oblikovanje

  kaj?

vas dela

Posebne

Čista podoba organizacije vzbudi v strankah in partnerjih spoštovanje, zanimanje in željo po sodelovanju

 

Odnose z javnostmi se velikokrat zamenjuje z marketingom, saj delujeta z roko v roki. Marketing se osredotoča na prodajo, medtem ko se odnosi z javnostmi, na podlagi dobrih odnosov in povezav z zunanjim okoljem ter učinkovitim reševanjem problemov, osredotoča na graditev blagovne znamke in ugleda organizacije.

 

Prioriteta št. 1 odnosov z javnostmi je zgraditi, ščititi in širiti ugled organizacije - vendar to ni dovolj. Strankam je potrebno nuditi sveže ideje, nekonvencionalne strategije in jim na široko odpirati komunikacijske kanale.

​Biti vreden več kot je vsota posameznih delov podjetja.