performans

Sklopi rešitev #IRIU∞Performans

 • Kreativna zasnova dogodkov

 • Organizacija dogodkov

 • Izvedba dogodkov

 • Scenariji & priprava programa

 • Umetniški nastopi

 • Moderatorstvo

 • Copywriting & avtorska dela (besedila, glasba ipd.)

 • Marketing

 • Odnosi z javnostmi

 • Oblikovanje promocijskih, 

       predstavitvenih in

       digitalnih vsebin 

 • Izobraževanja & usposabljanja idr.

 

Uspešnost organizacij

 

Ni odvisna "samo" od učinkovitega spopadanja s prodajo, marketingom, brandingom, oblikovanjem, managementom in ostalimi področji. Je posledica vseh aktivnosti, ki se odvijajo v njej in v intearkaciji z okoljem. Tako kot je enako pomemben notranji ugled oz. odnos, ki se vzpostavi med zaposlenimi in sodelujočimi, je enako pomembna kakovostna izvedba dogodkov.

 

​S profesionalno in zanimivo izvedbo dogodkov daje organizacija okolju sporočilo o njenem  položaju: ali se zaveda pomena vrednot, norm, poslanstva in drugih stebrov. Če se, potem ima med drugim tudi hitrejši dotok novih kupcev, partnerstev, sodelovanj ipd. ​​​Zato je pomembno, da pripravo in izvedbo tovrstnih aktivnosti opravlja izkušena ekipa: od moderatorja, organizatorja, kreativca, umetnika, marketingarja in drugih. 

Dogodek

zgodi

   ko se

  kako je

Ko je dogodek obraz navdiha in drugačnosti, je unikaten.