something different

Kaj je Way Of Thinking?


Avtorski članki, razmišljanja, rezultati posameznih študij ipd.
Kaj pomeni Heartmind in čemu služi?


Naša angleška besedna skovanka HEARTMIND je sestavljena iz dveh besed: HEART (srce) in MIND (um). V dobesednem prevodu pomeni SRCEUM, za katerega smo razvili razlago na podlagi holističnega pristopa. HEARTMIND (srceum) pomeni celosten oz. holističen pristop pri združevanju principov delovanja razuma (um) in čustev (srce). Ko delujeta sinhrono / usklajeno je posameznik v ravnovesju, deluje optimalno in v skladu s svojim poslanstvom. Enako velja za podjetja, katerih cilj je optimalno delovanje in uresničitev poslovnega poslanstva ter vizije. Imenujemo ga HEARTMIND BUSINESS (srceumsko poslovanje). Ko tudi podjetje obravnavamo kot živ organizem, ki deluje po enakih principih kot človek in v skladu z naravo, pomeni, da pri njegovem razvoju upoštevamo najširšo možno kombinacijo zunanjih in notranjih ter vidnih in nevidnih vplivov, torej ne samo tistih, ki jih narekuje ekonomija. Pomeni tudi to, da se pri delu držimo najvišjih načel delovanja, kjer so vrhunski rezultati nujno povezani z najvišjim moralnim in vrednostnim sistemom. HEARTMIND RESEARCH (srceumsko raziskovanje) pomeni, da pri našem delu združujemo eksaktne analitično-znastvene procese s kreativno-inovacijskimi, ki s povezovanjem dajejo optimalne rezultate dela. Heartmind pomeni združevanje na videzno "nasprotnih" procesov delovanja v celosten / holističen proces.
Kaj pomeni "It takes Heartmind to be allpossible" in čemu služi?


Na podlagi holistične razlage pomena HEARTMIND-a, pomeni "It takes Heartmind to be allpossible", da ko bodisi posameznik ali podjetje doseže stanje ravnovesja, mu to omogoči optimalen razvoj njegovega osebnega / poslovnega potenciala in vizije.
Zakaj uporabljamo na nekaterih mestih oznako ∞ in čemu služi?


Oznako ∞ uporabljamo kot: 1) simbol za "allpossible" (oz. v prevodu: vse je mogoče), ki je vsebovan v našem sloganu: "It takes a Heartmind to be allpossible." 2) kot simbol za t. i. "allpossible spletne podstrani", ki me drugim dajejo splošnejše in "drugačne" informacije o nas, našem delu ali vsej ponudbi zbrani na enem mestu. Združuje jih sporočilo: vse je mogoče, omejitev ni. * Posredno dajemo s tako označenimi določenimi podstranmi hitrejšo (tudi vizualno) informacijo, da gre na teh straneh za "drugačne" informacije v primerjavi s tistimi pod vsemi 8. področji naše ponudbe, ki te oznake nimajo: - branding - management - marketing - oblikovanje - odnosi z javnostmi - performans - pisanje - svetovanje.
Zakaj ločitev strani na Business in Personal ter čemu služi?


Sleherni posameznik, torej tudi voditelj / podjetje, je celovita osebnost /organizacija. Definirajo ga vsa področja njegovega življenja iz katerih črpa (dodatna) znanja, izkušnje, navdih in energijo. Bolj kot se zaveda tistega, kar ga navdihuje, in to razvija, bolj je uspešen na vseh področjih svojega življenja. Pri podjetjih je enako - potrebno je, da se zavedajo svoje vidne in nevidne esence, formalnih in neformalnih vezi / vplivov - okolja v najširšem pomenu besede. Pri nekaterih posameznikih se zdi, da na svoji poklicni / življenjski poti združujejo izključujoča področja, ki črpajo iz analitično-raziskovalnih, kreativno-inovacijskih in managerskih znanj. Kolikor so ta področja navidezno izključujoča, pa posamezniku prinašajo širino - "posoda" iz katere sprejema odločitve je bogata in raznovrstna, zaradi tega je verjetnost njegove učinkovitosti in uspešnosti bistveno večja. Smo to, kar ustvarjamo ta trenutek in kar z njim puščamo za sabo. Tako kot je nedeljiva narava, je nedeljiv človek - njej del.