strategije javni sektor

  kam z?

Sklopi rešitev #IRIU∞Strategije Javni sektor

 • Programi

 • Strategije

 • Načrti

      / nacionalni,

         akcijski idr.

 • Pravilniki 

 • Odloki

 • Analize

 • Raziskave

 • Razpisi - vse faze

 • Predlogi

 • Reorganizacije

 • Sistemizacije

 • Izobraževanja

 • Usposabljana

 • Svetovanja

 • Pregledi idr.

Družbenimi izzivi

Družbene spremembe

 

Ki smo jim priča, so definirane s spremembo v najširšem pomenu besede, ki neposredno vpliva na delovanje družbe kot celote. Z njo se menjajo družbena stanja, procesi in strukture. Zato so dolgoročni cilji, z ustreznimi strategijami, programi in drugimi dokumenti, ključnega pomena za trajnostne rezultate javne uprave in efektivno družbeno transformacijo.

 

​S holističnim pristopom do rezultatov in študij, uporabljenih v strategijah in drugih dokumentih, je omogočeno, da so pridobljeni rezultati bolj natančni in se zato lažje implementirajo v izvedbo.