strategije privatni sektor

Sklopi rešitev #IRIU∞Strategije Privatni sektor

 • Strategija na splošno

 • Konkurenčna strategija

 • Korporacijska strategija

 • Poslovna strategija

 • Strategija rasti

 • Strategija diferenciacije proizvodov

 • Strategija razvoja novega proizvoda

 • Strategija pridobivanja

 • Strategija usmerjenega pristopa

 • Strategija stroškovne učinkovitosti

 • Cenovna strategija 

 • Marketinška stretegija

 • Strategija tržnega razvoja

 • Strategija prodora na trg

 • Strategija celostne obravnave

 • Strategija prepoznavnosti nove blagovne znamke

 • Strategija trženja posamezne blagovne znamke

 • Strategija trženja načina razmišljanja

 • Strategija širitve blagovne znamke

 • Strategija trženja »brez blagovne znamke«

 • Strategija zasebne blagovne znamke

 • Strategija množičnega zunanjega izvajanja (Crowdsourching) idr.

Strategije razlikujemo glede na to, kaj ustreza poslovni poti posameznega podjetja. Predstavlja prvi in osnovni vir, ki hrani podjetje - vso ustrezno dokumentacijo z analizami in raziskavami, da rast podjetja poteka zanesljivo in učinkovito.​

Strateški pristopi se izvajajo za

 • izboljševanje učinkovitosti

 • ustvarjanje in ohranjanje zaupanja ciljnih publik

 • izboljševanje konkurenčnih prednosti 

 • uporabo trajnostnega načrta

 • ustvarjanje integritetnih kultur

 • za vzpostavljanje holističnega strateškega pristopa 

       ​integriranega v jedro poslovne dejavnosti

 • spodbujanje inovacij

 • krmarjenje med nepoznanimi in nepričakovanimi 

       tveganji napram konkurentom ter nepredvidljivim 

       tržnim spremembam za doseganje vodilnih položajev

 • za dolgoročni uspeh in zagotavljanje učinkovitih rešitev

       »tukaj in zdaj«

 • ustvarjanje trajne organizacijske in timske kompatibilnosti

       ipd.

  kam?

ste namenjeni

.

.

Nič ni prepozno, zaradi časa samega po sebi, ampak zaradi odločitev, ki jih nismo sprejeli.