svetovanje

svet2_edited

svet2_edited

svet15_edited

svet15_edited

svet9_edited

svet9_edited

svet6_edited

svet6_edited

svet11_edited

svet11_edited

svet7_edited

svet7_edited

svet5_edited

svet5_edited

svet14_edited

svet14_edited

svet10_edited

svet10_edited

svet3_edited

svet3_edited

svet13_edited

svet13_edited

svet1_edited

svet1_edited

svet8_edited

svet8_edited

 

 

 

 

 

 

Nasvete

 

 

 

 

 

 

dobite

kako

dobre

Sklopi rešitev #IRIU∞Svetovanje

  • Branding

  • Marketing

  • Management

  • Oblikovanje

  • Odnosi z javnostmi

  • Performans

  • Pisanje

Časi so se spremenili, kaj pa organizacije?

 

​Večina organizacij danes deluje na podlagi hierarhičnega modela vodenja, ki pomeni: trd način upravljanja, nadzor, strogo vertikalno sistemizacijo, uniformiranost, tekmovalnost, nezaupanje, vzgojo strahu, zadovoljitev nadrejenih ne glede na ceno ipd. Model izhaja iz zgodnje industrijske dobe in zavrača mehki način vodenja.

 

​Živimo v času nenehnih in hitrih sprememb, ko se ni spremenil samo način delovanja trga, ampak tudi vrednote, norme in navade ljudi. Zato so potrebni organizacijska prilagodljivost, agilnost, učinkovita in tekoča analitika, takojšne in uspešne odločitve ter organizacijski odnosi, ki temeljijo na iskrenosti, poštenosti in visokih moralnih standardih. Bistvo organizacije so ljudje - so njen osnovni kapital, ki ustvarja presežno vrednost. Zato v današnjem času prosperirajo majhna in prilagodljiva podjetja, ki uvajajo mehke načine vodenja in gradijo horizontalno sistemizacijo. Zavedajo se, da samouresničitev zaposlenih in sodelavcev pomeni tudi večjo produktivnost organizacije: informacije v podjetju hitreje krožijo, kreativnost je bistveno višja, zaradi česar je tudi ustvarjanje potrebnih rešitev hitrejše, zaposleni so aktivni akterji oblikovanja in spreminjanja delovnega procesa, manj je bolniških staležev in več samoiniciativnega in motivacijskega duha, manj je fluktuacije novih delavcev ipd. 

 

​Svetovanje, ki upošteva celotno življenjsko drevo organizacije - širok spekter psiholoških, socioloških, ekonomskih, socialnih, trženjskih in drugih notranjih in zunanjih parametrov - je dolgoročno učinkovito. Pomeni, da deluje na podlagi trajnostno usmerjenih rešitev, pri pripravi katerih sodeluje strokoven in raznolik nabor strokovnjakov, raziskovalcev, kreativcev in svetovalcev.

 

​Svetovanja, izobraževanja in usposabljanja nudimo na vseh podkategorijah področij privatnega in javnega sektorja - tako z vidika strokovnega, znanstvena ali kreativnega pristopa: branding, oblikovanje, odnosi z javnostmi, marketing, management (vsebuje tudi področje ustanavljanja organizacij, od ideje do realizacije projektov, programov ipd., reorganizacije organizacij), performans, pisanje, kreativni procesi idr.

 

​Najboljše organizacije so sposobne ustvariti več pozitivne energije kot je vsota vseh posameznih prizadevanj.